Strona główna Kontakt

Warszawa- Żoliborz - dom prawdziwie żoliborski (przebudowa)

Autor: arch. Bohdan Ufnalewski, arch. Zbigniew Orliński

Dom przy ul. Gomółki, stanowiący część pierzei ulicznej w zabudowie szeregowej został w czasie wojny częściowo zniszczony, a po wojnie w 1948 roku odbudowany.

Założeniem wyjściowym projektu przebudowy było więc przede wszystkim scalenie trzech niezależnych mieszkań w jeden duży dom mieszkalny, a także wpisanie się w architekturę Żoliborza lat 1924-27, co uzyskano dzięki powrotowi do oryginalnego obrysu budynku od strony ulicy, zryzalitowaniu ściany frontowej i wykorzystaniu detalu charakterystycznego dla tego okresu ( gzymsy, lukarny). Celem projektu było też przystosowanie domu do współczesnych standardów mieszkaniowych i technicznych. Dom uzupełniono o łazienki, garaże i ogród zimowy, a przestrzenność uzyskano dzięki licznym otwarciom i różnicom poziomów. Znaczący udział w kształtowaniu przestrzeni ma szerokie otwarcie na ogród.

Pow.użytkowa przed przebudową 310,0 m2

Pow.użytkowa po przebudowie 650,0 m2

Kubatura przed przebudową 1240,0 m3

Kubatura po przebudowie 1600,0 m3